top of page

Gizlilik ve Güvenlik Politikası

SmartFactory bir Smartes Teknoloji Yazılım Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. iştirakidir.

Bu ‘’Gizlilik ve Güvenlik Politikası’’ (‘’Gizlilik ve Güvenlik Bildirimi’’) ile hangi verilerin neden toplandığı, toplanan verilerin işlenmesi, üçüncü kişilerle paylaşılması, muhafaza edilmesi ve bu verilerin güvenliğinin sağlanması hususunda sahip olduğunuz hakların açıklanması amacıyla hazırlanmıştır.

Bu Gizlilik ve Güvenlik Bildirimi, kendisine atıfta bulunan her türlü hizmet sunumu ve uygulama hakkında uygulanacaktır. İşbu site üzerinden Hizmetlerimizi kabul edip kullanmakla ve/veya hesap oluşturarak bu Gizlilik ve Güvenlik Bildirimi ile politika gereği kişisel verilerinizin toplanmasını, kullanılmasını, gerektiğinde üçüncü kişilerle paylaşılmasını, kaydedilmesi ve koruma altına alınmasını kabul etmiş olursunuz.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Şirketimiz, kişisel verileri web sitemiz, web sitemizin mobil uygulaması, sosyal medya hesapları, çerezler, çağrı merkezleri ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak ve KVKK düzenlemesi çerçevesinde veri işleme şartlarına uygun olarak işbu Gizlilik ve Güvenlik Politikası ile belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplanmaktadır.

Websitemiz üzerindeki çeşitli form ve anketlerin doldurulmasıyla (kullanıcı hesabı oluşturmak için ilgili formda bilgi verdiğinizde), ya da sunulan hizmetler gereği tarafımızla herhangi bir yolla iletişime geçilmesiyle müşteriler kendileriyle ilgili bildirmiş oldukları kişisel veriler Şirketimiz tarafından kayıt altına alınmaktadır.

TOPLANAN KİŞİSEL VERİLERİN NEREDE KULLANILACAĞI VE NASIL MUHAFAZA EDİLECEĞİ

Hukuka uygun olarak topladığımız kişisel verileri, hizmetlerimizi geliştirmek, hesabınız, hizmetlerimiz veya memnuniyetinizle ilgili sizlerle iletişime geçebilmek, eğer varsa yasadışı davranışların önüne geçmek ve bunlarla mücadeleyi sağlayabilmek ve bunlar hakkında gerekli soruşturmayı yapabilmek için kullanmaktayız.

Şirketimiz, bazı dönemlerde sizlere kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler veya promosyon teklifleri gönderebilir. Bu tür bilgileri alıp almama konusunda istediğiniz seçimi üye olurken yapma hakkına sahipsiniz. Kaydettiğimiz kişisel verileriniz, KVKK kapsamında düzenlenen sürelere uyularak ve yukarıda sayılan faaliyetlerimiz için gerekli olduğu müddetçe muhafaza etmekteyiz. Sistemle ilgili yaşama olasılığınız olan aksaklıkların derhal giderilmesi amacıyla Şirketimiz tarafından IP adresleriniz kaydedilmektedir. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞILMASI

Sunduğumuz hizmetlere eksiksiz biçimde erişiminizi sağlamamız, pazarlama ve reklam faaliyetlerimizi yürütebilmemiz, kanun tarafından belirlenen yükümlülükleri yerine getirebilmemiz ve sizlere daha güvenilir ve daha kapsamlı bir hizmet sunabilmemiz için kişisel verilerinizi üçüncü kişilerle paylaşma zorunluluğumuz doğabilir.

KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

KVKK ile tarafımıza yüklenen kişisel verilerinizin korunması için gerekli olan ve kişisel verilerinizin kötüye kullanılması, yetkisiz olarak erişilmesi ve paylaşılması, değiştirilmesi veya kişisel verilerinizin kaybedilmesi gibi riskleri azaltmak için tüm teknik tedbir ve önlemi almaktayız..

HAKLARINIZ

Bu Gizlilik ve Güvenlik Politikası gereği herhangi bir sorununuz ya da şikayetinizin olması veya KVKK ile düzenlenen ve koruma altına alınan haklarınızı kullanmanız için bize yazılı olarak ulaşabilirsiniz. Bu kapsamda; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında bize başvurarak, kendinizle ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenebilir ve bizden bununla ilgili bilgi talep edebilirsiniz.

Kişisel verileriniz işlenmişse, bu verilerin işlenme amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını, kişisel verilerinizin kimlerle paylaşılabileceğini öğrenebilirsiniz. Ayrıca yanlış işlenen bir kişisel veriniz mevcutsa bunun düzeltilmesini, verilerinizin işlenmesini gerektiren bir sebebin kalmaması halinde ise silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini talep edebilirsiniz.

ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ VE UYGULAMALAR

Şirketimiz, web sitesi dahilinde başka sitelere link verebilir. İşbu sözleşmedeki Gizlilik Politikası Prensipleri sadece Şirketimizin mağaza kullanımına ilişkin olup üçüncü taraf web sitelerini kapsamaz.

İSTİSNAİ HALLER

Aşağıda sayılan belirli ve sınırlı hallerde Şirketimiz, işbu Gizlilik Politikası hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilir. Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik vb. gibi hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının, Şirketimizle sizlerin akdettiği ‘’Üyelik Sözleşmesi’’ ve diğer sözleşmelerinin yükümlülüklerini yerine getirilmesinin,

Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi sonucu bilginin verilmesini, Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

E-POSTA GÜVENLİĞİ

Şirketimiz ile yapacağınız alışverişlerde veya kuracağınız yazılı iletişim sürecinde hiç bir zaman kredi kartı bilgilerinizi e-postanızda paylaşmayınız. E-postalarınıza 3. kişiler tarafından ulaşılabilir. Şirketimiz sizden asla böyle bir paylaşımı talep etmez..

TARAYICI ÇEREZLERİ

Kurumumuz, websitemizi ziyaret eden kullanıcılar ve kullanıcıların web sitesini kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası site hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet’in kullanımını kolaylaştırır.

Şirketimiz, işbu Gizlilik ve Güvenlik Politikası’nı, sizlere haber vermek koşuluyla dilediği zaman değiştirebilir. E-posta yolu ile veya sitemizde yayınlayarak değişen politikamız tarafınıza bildirilecektir. Değişen Gizlilik ve Güvenlik Politikası, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanacaktır.

İşbu Gizlilik ve Güvenlik Politikamızile ilgili herhangi bir sorunuz veya şikayetiniz olması durumunda veya bu Gizlilik ve Güvenlik Politikamızveya yürürlükteki mevzuat uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak istemeniz durumunda Şirketimize ait aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

bottom of page