Üretim takip sistemlerine yeni bir soluk…

En son güncellendiği tarih: Mar 4

Genelde üretimin ustabaşının ellerine teslim edildiği işletmelerde, yetkililer için süreç kusursuz bir şekilde işlemektedir. Ancak, bu tarz işletmeler için hatırlanması gereken cümle;

“Ölçmezsen bilemezsin, bilmezsen yönetemezsin” olacaktır.
Endüstri 4.0’ ın son yıllarda çokça telaffuz edilmesi ile tekrar gündeme gelen üretim takip sistemleri, birçok sektörde işletmelerin en önemli ihtiyacı olmuştur. IDG Araştırma Servisi’ nin ‘Şubat 2017 Endüstri 4.0’ araştırma sonuçlarına göre, şirketlerde en çok (yüzde 56) ‘üretim’de adımların atılmasına ihtiyaç duyuluyor. Bunu; yüzde 44,2 ile ‘bilgi İşlem’ takip ediyor. Endüstri 4.0, her sektörde olduğu gibi endüstriyel üretimin yapıldığı tesislerde de başlı başına yeni bir üretim yöntemidir. Dijital dönüşüm, bulut bilişim ve Endüstri 4.0’ ın hemen hemen tüm şirketlerin birinci gündemi haline geldiği bugünlerde, Endüstri 4.0 'ın temelini oluşturan veri kavramı çok büyük öneme sahip. Bir önceki yüzyılda petrolün sahip olduğu önem, günümüz şartlarında veri toplama ve yönetme üzerinedir. Facebook, Instagram ve Google gibi teknoloji devi firmaların en önemli edinimlerinden biri, kullanıcılarından topladığı analitik verilerdir.  Ham petrol ile işlenmiş petrol arasındaki fark, ham veri ile işlenmiş veri arasındaki farkla benzerlik göstermektedir. Ham veri tek başına pek bir işe yaramazken; verinin işlenmesi ve zenginleştirilmesi ile çok değerli bir hale gelmektedir. İşte bu işlenmiş verinin analiz edilmesiyle elde edilecek sonuçlar, tüm dünyanın geleceğine ışık tutulmasına yetecektir.

“Ölçmek bilmektir” ‘Kelvin Ölçeği’ olarak adlandırılan ve günümüzde bütün bilimsel sıcaklık ölçümlerinin temelini oluşturan, sıcaklık ölçeği düşüncesini ortaya atan İskoç fizikçi William Thomson’ın da dediği gibi; "Ölçmek bilmektir” (To measure is to know). Bir üretim tesisinde üretimin ne yönde ilerlediği ve ekipmanların verimliliklerini ölçebilmenin tek yolu, ekipman performans raporlarıdır. Çoğu işletmede bu ekipmanların performans raporları, şu anki haliyle ekipmanı kullanan kişinin veya ekipman sorumlusunun kâğıda yazması ile başlamaktadır. Sonrasında; bu dataların bilgisayar ortamına girilmesi, düzenlenmesi ve yönetime sunulması ile süreç son bulur. Ancak, saatlik olarak binlerce adet üretim yapan tesislerde, bu tarz bir sürecin sonuçlanması saatleri, hatta günleri bulabilmektedir. Günün sonunda, rapora dönen problemin veya aksamanın tespiti ya da probleme karşı alınan aksiyonun etkisi tam bir muâmmadır. Üretimden raporlamaya hatta aksiyon alınana kadar geçen süre, o işletme için atıl bir zaman, verimsiz bir dönem demektir. Belki de bu geçen süre işletmenin 1 günlük kârına denk gelmektedir.

İyi veya kötü bu yöntemi hayata geçirmiş, ölçmek bilmektir terminolojisini uygulamaya çalışan firmaların yanı sıra, üretimin tamamen kara kutu olduğu, tüm ekipmanların etkili kullanımının operatör insiyatifine bırakıldığı işletmeler de azımsanmayacak kadar çoktur. Genelde KOBİ düzeyinde olan bu işletmelerde, üretim ustabaşının ellerine teslim edilmiştir. İşletme sahipleri ve yetkililer için süreç kusursuz işlemektedir. Ancak, bu tarz işletmeler için hatırlanması gereken cümle; "Ölçmezsen bilemezsin, bilmezsen yönetemezsin" olacaktır.

Yeni nesil üretim takip sistemi... Sektörde edinilen 10 yılı aşkın tecrübelerin ışığında, son yıllarda artan talebi iyi analiz edip, “ölçmek bilmektir” deyimini kendisine parola edinerek hayata geçen SmartFactory yazılımı, ülkemizdeki üretim tesislerine yeni bir soluk olmaktadır.  Yazılım ilk aşamalarında, sadece CNC tezgahlarının verimlilik analizlerinin yapılması, performans değerlerinin ölçülmesi ve verimliliğin yükseltilmesi üzerine kurgulanmıştır. Günümüzde ise SmartFactory, endüstriyel üretimin yapıldığı tüm tesislerde, endüstriyel robotların yanı sıra; hidrolik presler, otomatik testereler gibi PLC kontrollü tüm makinaların entegrasyonunu kendi sağladığı donanım çözümleri ile yapabilmektedir. Yazılım; CNC kontrolörlerinin IoT altyapısı ile fabrikanın ağına bağlanması, kontrollörlerden belirlenen aralıklarla alınan bilgilerin fabrikanın veritabanına kaydedilmesi ve bu kaydedilen dataların analiz edilmesi, raporlanması ve mevcut ERP sistemine aktarılması esasına dayanmaktadır. Elde edilen bu verilerin analizi ve raporlanması; üretim alanında yer alan ekipmanların teknik yeterliliğinin, arıza sıklığının ve üretilen her bir parçanın maliyetinin belirlenmesi gibi birçok aşamada büyük rol oynamaktadır.Projeyi önemli ve sektör için değerli kılan yöntem ise, tüm bu işlemler yapılırken herhangi bir ara ekipmana ihtiyaç duyulmamasıdır. Yani üretim bilgileri, makina durumu, alarm bilgileri, motor sıcaklıkları gibi tüm datalar kontrolcünün üzerinden alınır ve veritabanına yazılır. Bu sayede, hiçbir şekilde manipülasyona izin vermeyen program hem üretim, hem de yönetim birimlerine büyük kolaylık sağlamaktadır.  Bugüne kadar gerçekleştirdiği projelerde; SAP, Netsis, IFS, Canias gibi sektörün markaları haline gelen ERP sistemlerine tam entegrasyon sağlayan firma, ERP sistemleri konusunda 10 yılı aşkın bilgi birikimini, tüm projelerinde müşteri memnuniyeti için kullanıyor ve müşteri taleplerini çok iyi analiz edebiliyor.

Gerçek zamanlı izleme ile işletmenize tutulan bir ayna… Daha önceki bölümde bahsettiğimiz, üretimde yaşanan aksamaya müdahale ve iyileştirme süresini minimuma indiren yazılım ile birlikte, üretim tesisleri anlık olarak izlenebilmekte ve problemlere çok hızlı bir şekilde müdahale edilebilmektedir. Bu sayede, plansız duruşlar önlenmekte ve atıl süreler en aza indirilmektedir. Gerçek zamanlı izlemeye ek olarak, geriye dönük raporlamalar sayesinde karşılaştırma yapma imkânı tanıyan yazılım, işletmenin gelişimini dijital ortamdan kolaylıkla takip edilebilir kılıyor. SmartFactory yazılımı, esnek modüler yapısı ile müşterilerinin taleplerine en uygun cevabı vermenin yanı sıra, aynı zamanda yatırım maliyetini de en aza indirmektedir.

Yarını bugünden yakalamak isteyen işletmeler için en büyük çözüm ortağı olacak gibi gözüken SmartFactory hakkında detaylı bilgi www.smartfactory.com.tr adresinde bulunabilir.

61 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör